O spoločnosti CCN S.R.O.

Spoločnosť CCN úspešne pôsobiaca na slovenskom trhu je dodávateľom komplexných riešení vrátane hardwarových, softwarových služieb a IT outsourcingu.  

CCN je významý poskytovateľ IT produktov a služieb predovšetkým v oblasti zdravotníctva s dvadsaťdvaročnou histórou úspešného pôsobenia v oblasti informačných technológií.

Primárnou oblasťou nášho pôsobenia je oblasť zdravotníctva a zdravotníckej ekonomiky. Dlhodobé pôsobenie v týchto dynamicky sa rozvíjajúcich oblastiach nám umožňuje poskytnúť naším partnerom netradičné a inovatívne riešenia.

 

Skúsenosti z rôznych oblastí využívame na to, aby sme menili VÝZVY NA PRÍLEŽITOSTI.

Spokojnosť a dôvera našich obchodných partnerov je naším základným cieľom, ktorý chceme dosiahnuť individuálnym prístupom a dôslednou analýzou každej požiadavky.

Viac informácií

Informačné systémy pre

Referencie

  • Za našu prácu
    hovoria naše projekty.

Všetky referencie