MEDALYS – high level consultancy services

Business development: staráme sa o Vaše portfólio starostlivo. V neustále sa meniacom prostredí zvažujete vstup na trh v nových segmentoch alebo zvažujete doplnenie Vášho súčasného healthcare portfólia. Môžeme Vám pomôcť prostredníctvom našich sietí rozšíriť výber molekúl pre dosiahnutie Vášho úspechu.

Portfolio management: Spravovanie zvereného portfólia je čoraz náročnejšou úlohou v dnešnej dobe, zdravotnícke orgány neustále menia niektoré pravidlá a takisto neustále zvyšujú tlak, aby sa healthcare produkty a služby stali dostupnejšími. Doporučujeme preto mapovať portfólio, analyzovať spoločne dnešnú aj zajtrajšiu perspektívu Vášho portfólia a vytvoriť workshop na identifikovanie medzier vo Vašom portfóliu. V niektorých prípadoch dokonca identifikujeme možnosti predaja, aby sme optimalizovali portfólio za účelom Vášho úspechu. Nechajte nás ako špecialistu zaoberať sa so všetkými nevyhnutnými prípravami s cieľom vytvorenia širšieho rámca Vášho úspechu.

Market Analysis & Management:

  1. Prieskum trhu: veľkoobchodné a lekárenské transakcie, vernosné karty, zdravotné poistenie a orgány, plus štúdie a analýzy
  2. Target marketing: definovanie zoskupenia ATC skupín, ktoré spĺňajú rovnaké charakteristiky: indikácie, RX, úhrada..
  3. Cross-market analysis: združenia / vzájomné vzťahy medzi predajmi produktov.

 

Portfolio consultancy:

  1. Analýza portfólia pre zákazníkov: prostredníctvom workshopov a s využitím analytických nástrojov Medalysu zhodnotenie súčasného portfólia a budúcich medzier.
  2. Hľadanie portfólia: prostredníctvom našej širokej siete identifikovanie nových príležitostí portfólia s ohľadom na potreby zákazníka.
  3. Poradenstvo pri kontrakte: podpora celého procesu.

 

Referencie:

                

 
 

 

Kontakty:

medalys@ccn.sk
Medalys by CCN s.r.o.

Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava