APOSTAR Lekárenský informačný systém

Apostar je lekárenský informačný sytém vytvorený spoločnosťou CCN, ktorý lekárne využívajú pre lepšiu prevádzku.

Apostar je jediný software na trhu poskytujúci komplexné riešenie s detailne prepracovanými procesmi riadenia siete. Rozsiahla funkcionalita
je šitá tak na mieru sietí lekární ako aj nezávislých lekární. Momentálne Apostar využíva popredná sieť lekární Benu ako aj sieť lekární Pilulka a Pilulka 24.

Mnohoročným pôsobením spoločnosti CCN v oblasti farmácie zabezpečuje dobrú znalosť trhu a rýchlejšiu orientáciu v neustále meniacom sa prostredí.
Tento systém má veľa funkcií (optimalizácia skladového hospodárstva, automatické objednávanie, reporting), čo pomáha lekárnikom v práci na základe funkcionality pokrývajúcej všetky oblasti riadenia lekárne. Pre časovú náročnosť riadenia lekárne, systém zahŕňa rozsiahle manažérske a kontrolné mechanizmy, ktoré vedú k vyššej efektivite práce a znižovaniu nákladov.

 

Unikátnosť Apostaru:

 

 

Výhody nášho riešenia:

 

Manažérske a kontrolné funkcionality pre centrálu:

 

Centrálne prepojenie na ekonomický systém:

 

On-site technical support:

 

 

Výhody Apostaru lekárenského informačného systému:

 

Apostar je softwarové riešenie prinášajúce optimalizáciu a zefektívnenie
finančných a tovarových tokov.