KaFe – Kategorizačné formuláre

KaFe je moderný informačno-databázový systém, predstavuje komplexné riešenie pre spracovanie administratívy potrebnej pre úspešné zaradenie lieku do zoznamu liečiv a liekov plne alebo čiastočne hradených na základe verejného zdravotného poistenia.

 

Kafe je Váš pomocník pri kategorizácii.

 

KaFe Vám ušetrí čas:

 

Čo Vám KaFe ponúka:

Základné služby:

 

Hlavné funkcie:

 

VLASTNÁ SKÚSENOSŤ, NAJLEPŠIA SKÚSENOSŤ !

Ponúkame možnosť zriadenia testovacej verzie na vyskúšanie.