Náš tím tvoria softvéroví inžinieri, softwaroví analytici, databázoví špecialisti, ekonómovia, farmako-ekonómovia, farmaceuti, lekári, matematici a externí konzultanti. Poskytujeme služby v oblasti informačnej technológie a svojim klientom dodávame aj softwarové riešenia šité na mieru. Prioritne sa zameriavame na oblasť zdravotníctva, dodávame aplikácie pre lekárne, pre siete lekární a sme tvorcom aj komplexného softwarového riešenia pre najväčšiu internetovú lekáreň. Niekoľko ďalších príkladov z našich riešení:

Apostar je lekárenský informačný sytém vytvorený spoločnosťou CCN, ktorý
lekárne využívajú pre lepšiu prevádzku.

Apostar je jediný software na trhu poskytujúci komplexné riešenie ...

KaFe je moderný informačno-databázový systém, predstavuje komplexné riešenie pre spracovanie administratívy potrebnej pre úspešné zaradenie lieku do zoznamu liečiv a liekov plne alebo čiastočne hradených na základe verejného zdravotného poistenia.

Pacientsky register je organizovaný systém, ktorý využíva observačné metódy na zber údajov (klinických alebo iných napr. farmakoekonomických) pre hodnotenie špecifických výsledkov pri populácii pacientov ...