CCN s.r.o. je slovenská spoločnosť založená v roku 2006. Je priamym nasledovníkom firmy C&H Partner, ktorá pôsobila na slovenskom trhu od roku 1996.

Spoločnosť CCN úspešne pôsobiaca na slovenskom trhu je dodávateľom komplexných riešení vrátane hardwarových, softwarových služieb a IT outsourcingu.  

CCN je významý poskytovateľ IT produktov a služieb predovšetkým v oblasti zdravotníctva s dvadsaťdvaročnou histórou úspešného pôsobenia v oblasti informačných technológií.

Primárnou oblasťou nášho pôsobenia je oblasť zdravotníctva a zdravotníckej ekonomiky. Dlhodobé pôsobenie v týchto dynamicky sa rozvíjajúcich oblastiach nám umožňuje poskytnúť naším partnerom netradičné a inovatívne riešenia.

 

Okrem týchto služieb sa spoločnosť CCN venuje aj vývoju softvérových riešení, no portfólio našich služieb tvoria aj komplexnejšie IT riešenia pre našich zákazníkov. Snažíme sa naplniť očakávania našich klientov od „outsourcovaných“ služieb až po dodávku systémov na mieru. Vytvorili sme viacero úspešných projektov v oblasti „teritory“ manažmentu (CRM), vyvinuli sme a aktívne sa venujeme softvérovému zabezpečeniu lekární, vyvíjame špeciálne projekty pre farmaceutické spoločnosti, špeciálne projekty pre vedecko-odborné lekárske združenia, medzi ktoré patria aj pacientske registre. Sme autorom Lekárenského informačné systému Apostar.  V neposlednom rade je našim klientom aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Spoločnosť spolupracuje nielen s IT špecialistami ale aj inými odborníkmi ako farmako-ekonónmi, farmaceutmi, lekárskymi špecialistami, právnikmi či finančnými odborníkmi. Spoločnosť sa profiluje ako špecialista v oblasti zdravotníctva, nakoľko spolupracuje nielen s  ministerstvom zdravotníctva, lekárňami, poisťovniami, distribútormi ale aj s farmaceutickými spoločnosťami a lekármi.

Kategorizačný proces: v oblasti zdravotníctva spoločnosť vytvorila informačný systém na podporu kategorizačného procesu liekov a liečiv, dietetických potravín, zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu.

Apostar je lekárenský informačný sytém vytvorený spoločnosť CCN, ktorý lekárne využívajú pre lepšiu prevádzku. Mnohoročným pôsobením spoločnosti CCN v oblasti farmácie zabezpečuje dobrú znalosť trhu a rýchlejšiu orientáciu v neustále meniacom sa prostredí. Tento systém má veľa funkcií (optimalizácia skladového hospodárstva, automatické objednávanie, reporting), čo pomáha lekárnikom v práci na základe funkcionality pokrývajúcej všetky oblasti riadenia lekárne. Pre časovú náročnosť riadenia lekárne, systém zahŕňa rozsiahle manažérske a kontrolné mechanizmy, ktoré vedú k vyššej efektivite práce a znižovaniu nákladov. Je to komplexný manažérsky systém na riadenie nezávislých ale aj sieťových lekární.

Momentálne Apostar využíva popredná sieť lekární Benu ako aj sieť lekární Pilulka a Pilulka 24.

 

KaFe je komplexný webový portál  poskytujúci pomoc a podporu pre zvládnutie úkonov spojených s  Kategorizáciou liekov. KaFe ušetrí až 80% času potrebného na vytváranie a správu kategorizačných formulárov. Súčasťou KaFe je aj komplexný modul REFERENCOVANIE, ktorý podstatne zjednodušuje a zefektívňuje proces referencovania cien liekov.

Pacientské registre: v SR sa za posledné roky zvýšil záujem farmaceutických spoločností o pacientske registre, ktoré sú cenným zdrojom informácií o skutočnej liečbe pacientov (real-life data). Naša spoločnosť má s riešením pacientskych registrov niekoľkoročné skúsenosti a ponúka komplexné riešenie týchto registrov. V rámci našich projektov zabezpečujeme technické, administratívne a právne záležitosti, komunikáciu s odbornou verejnosťou a  spracovanie údajov.

Rozumieme našim obchodným partnerom a pomáhame im dosahovať ich podnikateľské ciele pomocou implementácie informačných technológií.

Sme spoľahlivým partnerom, ktorý trvale prináša naším obchodným partnerom konkurenčnú výhodu v ich podnikaní efektívnym získavaním a využívaním informácií, ktorej hlavnými výhodami sú schopnosť rýchleho prispôsobenia sa  novým perspektívnym trendom a schopnosť sústrediť sa na vybrané riešenia a segmenty trhu. 

Skúsenosti z rôznych oblastí využívame na to, aby sme menili VÝZVY NA PRÍLEŽITOSTI.

 

Spokojnosť a dôvera našich obchodných partnerov je naším základným cieľom, ktorý chceme dosiahnuť individuálnym prístupom a dôslednou analýzou každej požiadavky.